KhÁi niệm về đÁnh giÁ""ăng nghề theo tiÊu chuẩn Nhật BảnĦKỳ thi đÁnh giÁ"ỹ"ăng nghề"À"ỳ thi đÁnh giÁ"ỹ"ăng của người lao động dựa trÊn một tiÊu chuẩn nhất định vÀ được cÔng nhận trÊn toÀn quốc, qua đÓ thÚc đẩy tinh thần rÈn luyện tay nghề, ổn định việc lÀm vÀ"Âng cao vị thế"Ã"ội cho người lao động.

ĦTổng cục GiÁo dục nghề nghiệp đang phối hợp cÙng Cơ quan Hợp tÁc Quốc tế Nhật Bản (JICA) vÀ"ộ Y tế Lao động vÀ PhÚc lợi Nhật Bản (MHLW), tổ chức việc đÁnh giÁ"ỹ"ăng nghề theo tiÊu chuẩn Nhật Bản cho 5 nghề: Phay, Tiện, Lắp cÁp mạng thÔng tin, Đo kiểm cơ khÍ, Điều khiển tuần tự.Thao tÁc trÊn mÁy phay vạn năng–"ậc 3 (Thi thực hÀnh)

Tờ thông tin giới thiệu Đánh giá kỹ năng theo tiêu chuẩn Nhật Bản